مسیرهای دسترسی به نمایشگاه

چطور به نمایشگاه برسم؟

برای رسیدن به دهمین نمایشگاه بین امللی ایران پلاست مسیرهای دسترسی مختلفی وجود دارد. در تصاویر ذیل ضمن مشاهده نقشه بخشی از شهر تهران که نمایشگاه بین المللی تهران در آن قرار دارد، مسیرهای دسترسی به نمایشگاه نیز ارائه شده است.


خیابان های منتهی به مبادی نمایشگاه بین المللی عبارتند از :

-           درب جنوب غربی: بزرگراه نیایش - خیابان سئول به سمت شمال - جاده اختصاصی نمایشگاه- ورودی اول

-           درب جنوبی : بزرگراه نیایش - خیابان سئول به سمت شمال - انتهای جاده اختصاصی نمایشگاه - روبروی درب اصلی باشگاه انقلاب

-          درب شمالی (ورودی پارکینگ طبقاتی): بزرگراه چمران به سمت جنوب - بعد از پمپ بنزین - مسیر کنار گذر

-           درب شمالی (تردد پیاده): بزرگراه چمران به سمت چهارراه پارک وی - پل عابر پیاده نمایشگاه بین المللی

-           درب شمالی (ورودی شماره 2 پارکینگ طبقاتی) : ورودی ولنجک- خیابان یمن - خیابان رشید فضل الله 

 


دسترسی با اتوبوسدسترسی با مترونقشه