تسهیلات و امکانات


کارت توقف اتومبیل در محوطه پارکینگ نمایشگاه (براساس متراژ غرفه رایگان)

کارت شناسایی حضور در غرفه (براساس متراژ غرفه و رایگان)

خدمات بانکی در محوطه نمایشگاه

خدمات بیمه ، عملیات گمرکی

خدمات پستی، تلفن بین شهری و راه دور ، دورنگار و اینترنت

سالن های سخنرانی

خدمات چاپ و تکثیر

حمل و نقل کالا (جرثقیل ، بالابر و غیره)

رستوران

گل وگیاه