نمایشگاه بین المللی تهران

شرکت سهامی نمایشگاه ها براساس مقررات اعلامی، تسهیلات و امکاناتی را در اختیار  غرفه گذاران محترم قرار می دهد. می توانید با مراجعه به بخش تسهیلات و امکانات از این موارد مطلع شوید.

تسهیلات و امکانات