آلبوم

بازدید هیئت تجاری کشور فرانسه از غرفه شرکت صنایع پتروشیمی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 5
بازدید هیئت تجاری کشور فرانسه از غرفه شرکت صنایع پتروشیمی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 6
بازدید هیئت تجاری کشور فرانسه از غرفه شرکت صنایع پتروشیمی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 4
بازدید هیئت تجاری کشور فرانسه از غرفه شرکت صنایع پتروشیمی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 3
بازدید هیئت تجاری کشور فرانسه از غرفه شرکت صنایع پتروشیمی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 2
بازدید هیئت تجاری کشور فرانسه از غرفه شرکت صنایع پتروشیمی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست 1
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید